اعضا - مهناز کشاورز افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهناز کشاورز افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی مراقبت پره ناتال
2 کارآموزی بهداشت مادر و کودک
3 کارآموزی داخلی-جراحی
4 کارآموزی اصول و فنون پرستاری
5 کارآموزی بارداری و زایمان
6 کارآموزی نوزادان
7 تئوری اخلاق و مقررات مامائی
8 کاراموزی زنان
:: ::