اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 فيزيوتراپي (كارشناسي) دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ايران 1368 17.59
2 علوم تشريحي (كارشناسي ارشد) دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران ايران 1376 17.3
3 علوم تشريحي (دكتراي تخصصي) دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران 1387 18.68
:: ::