اعضا - ایرج جعفری انارکولی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ایرج جعفری انارکولی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مطالعه ملكولي اثرات انسولين و ال-اسيد اسكوربيك در پيشگيري از آپوپتوز ناحيه هيپوكامپ رتهاي ديابتي نوع 1 ايرج جعفري اناركولي و دكتر حسين حقير معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد پژوهشكده بوعلي مشهد تکمیل شده 86
2 تأثيرات پاتولوژيك خنثي كننده بوهاي نامطبوع كاهش دهنده بار ميكروبي و خوشبو كننده حاوي ذرات نانوسيلور و حساسيت زايي آنها در تماس مستقيم با پوست دكتر عبدالرضا وارسته و ايرج جعفري اناركولي شركت پرديس هوا رايحه پژوهشكده بوعلي مشهد تکمیل شده 86
3 بررسي تحريك پوستي محلولهاي دارويي: قطره گوشي گليسرين فنيكه، محلول موضعي آب آليبور، محلول موضعي ويوله دوژانسين 1% و محلول موضعي ويوله دوژانسين 5/0% دكتر عبدالرضا وارسته و ايرج جعفري اناركولي شركت كيميا گستر توس پژوهشكده بوعلي مشهد تکمیل شده 86
4 مطالعه مورفولوژیکی اثرات عسل خالص و انسولین در میزان مرگ سلولی (آپوپتوز و نکروز)ناحیه هیپوکامپ موش هاي صحرايي دیابتی نوع 1 ايرج جعفري اناركولي و مريم پور حيدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان گروه علوم تشريحي در حال اجرا -
5 بررسی اثر آمینوگوانیدین بر آسیب ناشی از ایسکمی- ریپرفیوژن عصب سیاتیک در موش صحرایی بالغ دکتر محسن علیپور و همکار طرح دکتر ایرج جعفری انارکولی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان گروه فیزیولوژی و علوم تشریحی تکمیل شده 89
6 بررسي تأثير ورزش دو و مصرف سوپرا فيزيولوژيك داروي ناندرولون دكانوات بر روند آپوپتوز سلولهاي رده اسپرماتوژنز و میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان بیضه موش صحرايي نر بالغ دکتر سعید شکری و دکتر ایرج جعفری انارکولی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان گروه علوم تشريحي در حال اجرا -
:: ::