اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

من متولد سال 1348 در شهر تبریز هستم. متاهل و 2 فرزند دارم . دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در مدارس صفا (والفجر) گذرانده ام. در سال 1367 در رشته پزشکی ارومیه قبول شده و پس از فارغ التحصیل شدن در سال 1374 در قالب پیام آور بهداشت در شبکه بهداشت و درمان سراب 2 سال خدمت سربازی خود را پشت سر گذاشتم. وسپس در سال 1378 در رشته داخلی کرمانشاه پذیرفته شدم و پس از اتمام 4 سال علیرغم تلاشهای اساتید بزرگوارم امکان ماندنم در دانشگاه کرمانشاه مقدور نشد و برای گذراندن ضریب K شهر زنجان را انتخاب وپس از سپری کردن 11ماه بخاطر قبولی در رشته فوق تخصصی ریه دانشگاه تهران در بیمارستان امام خمینی مشغول ادامه تحصیل شدم ودر سال 1385 طرح دوره فوق تخصصی خودم در دانشگاه زنجان شروع ودر 16/7/1390 کلیه تعهدات دوران تخصصی و فوق تخصصی خودم را به اتمام رسانیدم. از همان بدو شروع کارم در بیمارستان ولی عصر بعنوان مدیر گروهی داخلی انتخاب شدم وتا فروردین سال 1389دراین سمت علاوه بر کارهای آموزشی و پژوهشی مشغول کار بودم.واز همان موقع به بعد بعنوان معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی زنجان انتخاب شدم و در کنار مسیولیت ریاست بخش داخلی بیمارستان ولی عصر وظیفه خدمت رسانی به همکاران؛دانشجویان و بیماران را بعهده داشته ام و دراین مدت هم 2 پایان نامه اینترنی و 6 پایان نامه دستیاری را راهنمایی واجرا کرده ام و تا سال 1391 در این پست بودم ودر  سال 1392مجددا  تا سال1393 مدیر گروه داخلی بیمارستان ولیعصر شدم  . واز سال 1388 هم رئیس بخش های داخلی 1؛2و 3 بودم و ازسال 1393 با تفکیک فعالیت بخشها ,بعنوان رئیس بخش های داخلی 3 و اورژانس انتخاب شدم که کماکان این روند ادامه داردو در طی این سالهادر بیش از 50 عنوان کمیته,شورا و..... با سمت های مختلف دبیر , رئیس و یا عضو ,فعالیت داشته ام.در ضمن از سال 1388 تا کنون عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی زنجان و عضو هیات تجدید نظر دادسرای انتظامی هستم و از سال 1393 هم در شورای رفاهی  سازمان کل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران عضو می باشم.

:: ::