اعضا - صمد قدرتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صمد قدرتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی ارتباط بیماری انسدادی مزمن ریه با سندروم متابولیک صمد قدرتی--- حسین چیتی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 ارتباط كوتاه ارتباط كوتاه
2 مقایسه میزان کاهش مقادیر FEV1 و PEF در گونه سرفه ای آسم (cough variant asthma) در جریان تست متاکولین صمد قدرتی---احمد حرمتی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 ارتباط كوتاه ارتباط كوتاه
3 بررسی شیوع cough variant asthma در بیماران مبتلا به سرفه مزمن مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان در سال 1388 صمد قدرتی---بابک پزشکی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 ارتباط كوتاه ارتباط كوتاه
:: ::