اعضا - ربابه حاتمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ربابه حاتمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری عمومی د.ع.پ.زنجان زنجان ایران 1381/6/31
2 دکتری تخصصی زنان و زایمان د.ع.پ.شهید بهشتی تهران ایران 1389/6/31
:: ::