اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1384
2 دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1388
3 دکترای فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1391
:: ::