اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 مصاحبه تلویزیونی در رابطه با نارسایی مزمن کلیوی و روزه داری و علایم نارسایی مزمن کلیوی بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر 1393
:: ::