اعضا - بهاره حاجی سلیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهاره حاجی سلیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 نارسایی حاد و مزمن کلیه و اختلالات الکترولیتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری بیمارستان ولی عصر 1392
:: ::