اعضا - محسن داداشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محسن داداشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی بالا متوسط
1 ترکی بالا بالا
:: ::