اعضا - سعیده زنوزیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعیده زنوزیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه تخصصی درمان شناختی رفتاری اختلال PTSD برای متخصصین روانشناسی بالینی دانشگاه تهران مرکز مشاوره
2 کارگاه تخصصی درمان شناختی رفتاری اختلال پانیک برای متخصصین روانشناسی بالینی دانشگاه تهران مرکز مشاوره
3 کارگاه تخصصی درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی برای متخصصین روانشناسی بالینی دانشگاه تهران مرکز مشاوره
4 کارگاه تخصصی درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی برای متخصصین روانشناسی بالینی دانشگاه تهران مرکز مشاوره
5 کارگاه مهارتهای زندگی و سازگاری با زندگی دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف مرکز مشاوره
6 کارگاه تخصصی درمان فراتشخیصی برای متخصصین روانشناسی بالینی دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
7 کارگاه مهارتهای زندگی پیشگیری از اعتیاد در مدارس ویژه مدیران دبیرستانهای مناطق تهران سازمان مبارزه با مواد مخدر
8 کارگاه آسیب شناسی بی وفایی زناشویی انستیتو روانپزشکی تهران انستیتو روانپزشکی تهران
9 کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه کارشناسان معرفی شده از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویر احمد سازمان مبارزه با مواد مخدر دانشگاه یاسوج
10 کارگاه آموزشی روانشناسی بالینی ضمن خدمت به کارکنان سازمان زندانهای کشور سازمان زندانها دانشگاه علمی کاربردی سازمان زندانها
:: ::