اعضا - زهرا عباس پور راد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا عباس پور راد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه مراقبتهای ادغام یافته مادران ویژه پزشکان عمومی و ماماها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 87
2 کارگاه مراقبتهای میانسالان مبحث اوستئوپروز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زنجان 93
3 کارگاه نحوه گرفتن شرح حال معاینه فیزیکی و تکمیل فرمهای پرونده ویژه رزیدنتهای جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی زنجان بیمارستان آیت الله موسوی 94
:: ::