اعضا - محمد جواد فریدونی سروستانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار محمد جواد فریدونی سروستانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي اثر توام تابش ليزرکم توان و محيط‌کشت بهينه‌ سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي بر التيام زخم پوستي عفونی شده در موش‌هاي صحرايي ديابتي نوع يک محمد جواد فریدونی مرکز تحقیقات متابولیک زنجان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
2 تاثیر لیتوم بر بیان نوروتروفین هایBDNF/NT3 و گیرنده ‌های سیناپسی TrKB/TrKC در شرایط کشت سه بعدی در سلول‌های بنیادی عصبی مشتق شده از مغز استخوان دکتر علیرضا عبدانی پور مرکز تحقیقات ریاست جمهوری دانشکده پزشکی زنجان در حال اجرا -
:: ::