اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 پزشک عمومی 1383-1387
2 رییس مرکز بهداشتی درمانی روستایی 1383-1384
3 رییس مرکز بهداشتی درمانی شهری 1384-1385
4 مسوول فنی درمانگاه شبانه روزی 1386-1387
5 متخصص زنان-زایمان 1391 تا کنون
6 رییس بخش اورژانس زنان و مامایی 1395-1396
7 مسوول EDO بیمارستان 1395
8 مدیر گروه زنان 1397
:: ::