اعضا - عاطفه کاظمی رباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عاطفه کاظمی رباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کنفرانسهای ادواری بیمارستان بنت الهدی بجنورد-خونریزیهای سه ماهه اول و دوم بارداری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1392
2 کنفرانسهای ادواری بیمارستان بنت الهدی بجنورد-سقط عفونی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1392
3 جراحی در سرطانهاس زنان-جراحی سرطان تخمدان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1392
4 سمینار فوریتهای مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1392
5 ارزیابی سلامت جنین:اقدامات احیای داخل رحمی-تستهای بررسی سلامت جنین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
6 کنفرانس یک روزه کنترل،پیشگیری و درمان دیابت:دیابت در بارداری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
7 سمینار دو روزه اورژانسهای حیاتی مامایی:پارگیهای درجه 3 و4 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
8 سمینار یک روزه پیشگیری و کنترل HIV:پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
:: ::