اعضا - پریسا کرمی زرندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر پریسا کرمی زرندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Sol–gel dip coating of yttria-stabilized tetragonal zirconia dental ceramic by aluminosilicate nanocomposite as a novel technique to improve the bonding of veneering porcelain zamsadat Madani,1 Mohammadreza Nakhaei,2 Parisa Karami International Journal of Nanomedicine 2016 مقاله کامل
2 بررسي رابطه پوسيدگي اينترپروگزيمال با Alveolar bone loss در دندان‌ هاي خلفي بيماران بالاي 20 سا گودرزي پور داريوش*, كرمي پريسا مجله دندانپزشکی دانشگاه تهران 1389 مقاله کامل
:: ::