اعضا - ژاله کریمی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ژاله کریمی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
2 دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 1392
:: ::