اعضا - ناصر کیخالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر کیخالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي تاثير سولفات منيزيم وريدي در بي دردي پس از جراحي فتق اينگوينال دكتر ناصر كي خالي و دكتر جوتد موسي نژاد دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان آيت ا.. موسوي تکمیل شده 1397
2 بررسي ايمني كوله سيستكتومي باز با كمك هيدرودايسكشن در بيماران مبتلا به كوله سيستيت مزمن در مقايسه با روش رايج كوله سيستكتومي به كمك كلامپ و متس دكتر ناصر كي خالي و دكتر عليرضا علي محمدي دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان آيت ا.. موسوي تکمیل شده 1397
:: ::