اعضا - ناصر کیخالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر کیخالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تدريس بعنوان استاد المپياد دانشجويان پزشكي 1393 تا 1395
2 استاد دانشجويان بخش جراحي در همه وروديهاي معرفي شده به بخش جراحي 1393
3 برگزاري كلاسهاي ويژه امتحان ارتقا و بورد براي رزيدنتهاي جراحي 1397
:: ::