اعضا - ناصر کیخالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر کیخالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی تاثير سولفات منیزیم وریدی در بی دردی پس از جراحی فتق اینگوینال جواد موسي نژاد بيمارستان آيت ا.. موسوي 1397
2 بررسي ايمني كوله سيستكتومي باز با كمك هيدرودايسكشن در بيماران مبتلا به كوله سيستيت مزمن در مقايسه با روش رايج كوله سيستكتومي به كمك كلامپ و متس عليرضا عليمحمدي بيمارستان آيت ا.. موسوي 1397
:: ::