اعضا - فرناز محمدیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرناز محمدیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1373
2 دکتر تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1378
3 فلوشیپ نازایی و IVF دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد ایران 1390
:: ::