اعضا - رضا مددی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا مددی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 تخصص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
:: ::