دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر حسام میرشهابی - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mirshahabizums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://www.linkedin.com/in/hessam-mirshahabi-189b4b23/?trk=public-profile-join-page
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Hessam_Mirshahabi
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.co.uk/citations?user=7Q92XqMAAAAJ&hl=en
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22958084700
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0003-0128-4749
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر حسام میرشهابی
محل تولد تهران
تاریخ تولد 1358/5/30
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى ویروس شناسی پزشکی
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی
وضعیت استخدامی پيماني
نوع خدمت تمام وقت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +9833140290
دورنگار
نشانی انتهای شهرک کارمندان-دانشگاه علوم پزشکی زنجان-دانشکده پزشکی-گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی
کدپستی 4513956111
صندوق پستی
شهر Zanjan
کشور ایران
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی