اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 کسب رتبه سوم در ميان 270 نفر شركت كننده آزمون كارشناسي ارشد ويروس شناسي 1382
2 برگزيده يازدهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي 1386
3 پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس 1386
4 کسب بورسیه تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
5 کسب عنوان بهترین سخنرانی ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران 1392
:: ::