اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Screening Of Major Blood-Borne Viruses In Hemodialysis Patients In Zanjan, Iran الهام صمدی، حسام میرشهابی، نیما معتمد، پانیذ شیرمست هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 1395 پوسترى
2 Frequency of tick-borne encephalitis virus (TBEV) in raw milk samples in Zanjan, Northwest of Iran آنگینه پارسادانیانس، حسام میرشهابی، مسعود یاورمنش ولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار 1395 شفاهى
3 The optimization of the RSAD2 siRNA concentration in Huh-7 cells treated with Interferon alpha پانیذ شیرمست، حسام میرشهابی، احسان عارفیان، فخری حقی تازه های هپاتیت B و C مزمن 1395 پوسترى
4 The effects of toxicity of curcumin on Huh-7 cell line خدیجه حق پناه، زهرا مشکات، حسام میرشهابی، سیدموسی الرضا حسینی، سعید عامل، سعید نیازمند، مسعود یوسفی، فائزه قاسمی، سید عباس زجاجی، محمد درخشان ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1394 پوسترى
5 The effects of toxicity of silymarin on hepatic cell lines of human origin خدیجه حق پناه، محمد درخشان، حسام میرشهابی، سیدموسی الرضا حسینی، سعید عامل، سعید نیازمند، مسعود یوسفی، فائزه قاسمی، سید عباس زجاجی، زهرا مشکات اولين کنگره بين المللي طب مکمل و جايگزين 1394 پوسترى
6 Molecular detection of Brucella species in raw milk samples by PCR عصمت ساطعی، حسام میرشهابی، حبیب ضیغمی هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین 1394 پوسترى
7 Detection of antibody to core antigen (anti-HBc) of hepatitis B among patients undergoing chemotherapy in Zanjan province, Iran پانیذ شیرمست، حسام میرشهابی، نیما معتمد، مینوش مقیمی هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین 1394 پوسترى
8 Detection of Brucella bacteria in row milk by PCR mthode in Zanjan city عصمت ساطعی، حسام میرشهابی، حبیب ضیغمی بیست و چهارمین کنگره بیماریهای عغونی و گرمسیری ایران 1394 پوسترى
9 Study The Effect Of Sub MIC Concentrations Of Imipenem On Alginat And Elastase Genes عادله عطار، حسام میرشهابی، حبیب ضیغمی، بهیه بهمنی نژاد هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی 1394 پوسترى
10 Study on effect of Sub MIC concentrations of Piperacilline on Exotoxin A and Exoenzyme S genes expression of Pseudomonas Aeruginosa using real-time PCR method بهیه بهمنی نژاد، حبیب ضیغمی، حسام میرشهابی، عادله عطار، فخری حقی هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی 1394 پوسترى
11 Effect Of Subinhibitory Concentrations Of Piperacillin On algD And lasB Genes Expression Of Pseudomonas Aeruginosa عادله عطار، حسام میرشهابی، حبیب ضیغمی شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 1394 پوسترى
12 شناسايی پاپيلوما ويروس انسانی در بيماران مبتلا به هايپرپلازی خوش‌خيم پروستات و سرطان پروستات در شهر زنجان سعید بافنده، حسام میرشهابی، رضا دهقانی اطهر، عبدالمجید قائم پناه، علی سامعی هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین(بیماریهای عفونی) 1393 پوسترى
13 Inhibition of hepatitis B virus replication in vitro by RNA interference فرزانه صباحی، حسام میرشهابی، فریدا بهزادیان، بهناز فروهر، محسن کریمی American society for virology, 32nd annual meeting 1392 پوسترى
14 Inhibition of HBV replication in vitro by intronic shRNAs encoded by S-HDAg of hepatitis delta virus حسام میرشهابی ، فرزانه صباحی، فریدا بهزادیان، بهناز فروهر، محسن کریمی 5TH International Tehran Hepatitis Congress 1392 شفاهى
15 Construction of expression vector for production of L-HDAg in Huh-7 cell بهناز فروهر، فرزانه صباحی، فریدا بهزادیان، حسام میرشهابی، محسن کریمی ششمین کنگره ویروس شناسی ایران 1391 پوسترى
16 Investigation of IFN-g and IL4 cytokine responses invaccinated mice with DNA vaccine containing E7 gene of human papillomavirus type 16 زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن، مجتبی مشکات 17th European Congress of Clonical Microbiology and Infectious Diseases 1386 پوسترى
17 Administration of DNA vaccine containing E6 gene of HPV16 in order to evaluate cellular immunity حوریه سلیمانجاهی، زهیر محمد حسن، زهرا پورپاک، زهرا مشکات، حسام میرشهابی، مجتبی مشکات 17th European Congress of Clonical Microbiology and Infectious Diseases 1386 پوسترى
18 Production of CD8 T cell responses in vaccinated mice using the DNA vaccine encoding HPV16 E7 gene زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن، مریم خیراندیش The first Iranian congress of clinical microbiology 1386 پوسترى
19 Induction of specific CTL responses in vaccinated BALB/c mice using a DNA vaccine cintaning Human Ppilllomavirus type 16 E6 gene حوریه سلیمانجاهی، زهیر محمد حسن، زهرا مشکات، حسام میرشهابی، مریم خیراندیش The first Iranian congress of clinical microbiology 1386 پوسترى
20 القای پاسخ CTL اختصاصی با بکارگیری DNA واکسن واجد ژن E7 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 در مدل حیوانی زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن، مجتبی مشکات، مریم خیراندیش چهارمین همایش ویروس شناسی ایران 1386 پوسترى
21 استفاده از DNA واکسن واجد ژن E6 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 به منظور القای پاسخ تکثیر اختصاصی سلول حوریه سلیمانجاهی، زهیر محمد حسن، زهرا مشکات، حسام میرشهابی، مجتبی مشکات چهارمین همایش ویروس شناسی ایران 1386 پوسترى
22 طراحی و تولید DNA واکسنی به عنوان یک واکسن درمانی بالقوه برای سرطان گردن رحم زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن هفتمین کنگره بیماریهای داخلی 1385 پوسترى
23 Linkage of CTL epitopes of HPV16 E7 gene to HSP70 gene using three-steps PCR زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن 16th European Congress of Clonical Microbiology and Infectious Diseases 1385 پوسترى
24 Induction of specific cell proliferation in BALB/c mice vaccinated with a DNA vaccine expressing human papillomavirus type 16 E7 gene زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن، مجتبی مشکات اولین همایش جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران (آزمایشگاه و بالین) 1385 پوسترى
25 ساخت وکتور بیانی حاوی اپی توپ های CTL پروتئین HPV16 E7 متصل بهHSP70 انسانی زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران 1385 شفاهى
26 جایسازی انکوژن E7 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 درون وکتور بیانی و تولید سلولهای پایدار بیان کننده پروتئین نوترکیب E7 زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن نهمین کنگره ژنتیک ایران 1385 شفاهى
27 طراحی و ساخت کلونینگ وکتور حاوی ناحیه ایمنوژنیک ژن E7 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 در کنار پروتئین شوک حرارتی 70 انسانی زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن نهمین کنگره ژنتیک ایران 1385 شفاهى
28 تولید کلونینگ وکتور کایمرا حاوی ژن های E6 و E7 پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16 حسام میرشهابی، حوریه سلیمانجاهی، زهرا مشکات، زهیر محمد صراف هفتمین کنگره بیماریهای داخلی 1385 پوسترى
29 تولید پروتئین نوترکیب E6 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 در سلولهای یوکاریوت حسام میرشهابی، حوریه سلیمانجاهی، زهرا مشکات، زهیر محمد صراف نهمین کنگره ژنتیک ایران 1385 شفاهى
30 تولید سلولهای پایدار بیان کننده پروتئین نوترکیب E6 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 با استفاده از ژن مقاومت به نئومایسین به عنوان مارکر انتخابی حسام میرشهابی، حوریه سلیمانجاهی، زهرا مشکات، زهیر محمد صراف نهمین کنگره ژنتیک ایران 1385 شفاهى
31 طراحی و ساخت وکتور pTZ57R حاوی ژن E7 پاپیلوماویروس انسانی تیپ 16 زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، زهیر محمد حسن سومین کنگره ویروس شناسی ایران 1384 پوسترى
32 تیپ بندی پاپیلوماویروس های انسانی با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) و پلی مورفیسم طول قطعه(RFLP) در نمونه های بافت سرطان سرویکس در انسان زهرا مشکات، حوریه سلیمانجاهی، محمود محمودی، حسام میرشهابی، محمد فرهادی لنگرودی، زهیر محمد حسن سومین کنگره ویروس شناسی ایران 1384 پوسترى
33 مقایسه روشهای استخراج DNA از بافت نرمال پارافینه سرویکس حسام میرشهابی، حوریه سلیمانجاهی، زهرا مشکات سومین کنگره ویروس شناسی ایران 1384 پوسترى
34 طراحی و ساخت کلونینگ وکتور واجد ژن E6 پاپیلوماویروس انسانی تیپ16 حسام میرشهابی، حوریه سلیمانجاهی، زهرا مشکات، طراوت بامداد سومین کنگره ویروس شناسی ایران 1384 پوسترى
:: ::