اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی تربیت مدرس تهران ایران 1385
2 دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی تربیت مدرس تهران ایران 1392
:: ::