اعضا - حسام میرشهابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسام میرشهابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضویت در انجمن ویروس شناسی ایران 1385- تا کنون
2 عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1394- تا کنون
3 عضویت در هیات ممتحنه رشته ویروس شناسی جهت طراحی سئوالات آزمون جامع علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393- تا کنون
4 عضویت در شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی زنجان 1395- 1397
5 عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پزشکی زنجان 1397- تاکنون
:: ::