اعضا - مهسا نجفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا نجفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دندانپزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین ایران 20/4/91 18.5
2 دندانپزشکی تخصصص دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 29/4/94 19
:: ::