اعضا - صمد ندری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صمد ندری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای تخصصی علومپزشکی شهید بهشتی تهران تهران ایران 1392
:: ::