اعضا - آذین نوریان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر آذین نوریان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Zinc-oxide nanocoating for improvement of the antibacterial and frictional behavior of nickel-titanium alloy Mojgan Kachoei---Azin Nourian--- Baharak Divband--- Zahra Kachoei--- Sajjad Shirazi Nanomedicine 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 The Effect of ZnO Nanoparticles on Resistance to Sliding of Nickel Titanium Orthodontic Wires M Kachoie--- B Divband--- A Nourian Iranian Journal of Orthodontics 2014 چکیده مقاله
3 Study skills and habits of the students in Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences in the academic year 2008-2009 Nourian--- F ShahMohammadi--- SN Mousavi Nasab--- Azin NourianAli Strides in Development of Medical Education Journal of Medical Education Development Center 2010 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 بررسی مقاومت اصطکاکی سیم نیکل تیتانیوم ارتودنسی در زوایای مختلف قرارگیری سیم و براکت دکتر مژگان کچویی---دکتر آذین نوریان مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 مقايسه دو روش آموزش مجازي و سنتي در تدريس درس دندانپزشكي جامعه نگر نظري براي دانشجويان دوره دكتراي عمومي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي سال تحصيلي 1390-1389 نوريان آذين---نوريان علي---ابن احمدي آرزو, اكبرزاده باغبان عليرضا---خوشنويسان محمدحسين مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::