اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 پزشک نمونه نظام پزشکی 1388 1388
2 پزشک نمونه فرمانداری خراسان شمالی 1389 1389
3 پزشک نمونه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان زنجان 1393 1393
4 پزشک نمونه صدا و سیما ی مرکز زنجان 1395 1395و 1394
5 پزشک نمونه بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 1389 1389
6 پزشک نمونه درمانی –مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 1389 1389
7 کنفرانس برتر بیمارستانی – بیمارستان اموزشی تخصصی و فوق تخصصی زنجان 1395 1395
8 لوح تقدیر جهادگران سلامت /ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
:: ::