اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان ایران 1373-1374
2 تخصص بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1386
3 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین ذانشگاه علوم پزشکی مازندران ( ساری /تهران) ساری ایران 1392
4 دوره تکمیلی مانومتری و پی اش متری دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1392
5 دوره تکمیلی فیبرو اسکن کبد دا نشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1392
6 فلوشیپERCP دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 1395
:: ::