اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 بررسی اثار ناشی از استروئیدهای انابولیک – اندروژنیک بر شاخص های عملکردی کبد و هماتولوژیک سرمی در مردان ورزشکار رشته پرورش اندام
2 مقایسه تاثیر پودرریشه گیاه انغوزه و امپرازول بر بهبود زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی نر
3 مقایسه تاثیر پودرریشه گیاه انغوزه و امپرازول بر بهبود زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی نر
4 داوری دفاع پایاننامه های دستیاری
5 داوری مقالات گوارش و کبد مجله علمی پژوهشی زنجان ادامه دارد
6 مقایسه اثرات درمانی فلوکسیتین با دولوکسیتین در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر
7 بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با کبد چرب غیر الکلی با انزیم کبدی نرمال و بالا
8 اثر پاروکسیتین در بهبود علایم روده تحریک پذیر با اسهال غالبدر بیماران بستری و سرپایی
9 مقایسه انفوزیون پنتاپرازول با دوز منقسم در بیماران با خونریزی گوارشی
10 مقایسه سطح سرمی فلزات سنگین(سرب/روی/مس/ کادمیوم) در بیماران مبتلا به سرطان معده با افراد سالم
11 مقایسه پیش اگهی عوارض ،شروع تغذیه زودرس و دیررس در PEG
12 Transcriptome analysis confirmed CHGA gene and hsa-miR-137 as critical biomarkers in the CRC pathogenesis
:: ::