اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 اثرگلورونیک اسید یک درمان نوین در NASH صفا طهماسبی،حسن نیشابوری،داودجعفری،الهام فقی زاده،عبدالرضااسماعیل زاده ایمنوفارماکوژی و ایمنوتوکسیکولوژی ۲۰۲۱ مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 اپیدمیولوژی و ویژگیهای بالینی بیماری سلیاک دربین بیماران با روده تحریک پذیردر استان زنجان حسن نیشابوری،سمیه عبدالهی,پگاه محرمی یگانه،ونوش عظیمی اپیدمیولوژی و بیواستاتستیک ۲۰۲۱ مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 مقايسه درمان سيتاگليپتين و سيتاگليپتن و پروبيوتيك در درمان كبد چرب ٢٠١٨ مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Primary Adenocarcinoma of Jejunum: A Case Report Hassan Neishaboori&Hafez Fakheri JGastrointestCanc 2014 مقاله کامل گزارش مورد
5 Fecal calprotectin and ulcerative colitis endoscopic activity index as indicators of mucosal healing in ulcerative colitis Tarang Taghvaei, Iradj Maleki, Farshad Nagshvar, Hafez Fakheri, Vahid Hosseini, Seyed Mohammad Valizadeh & Hassan Neishaboori Internal and Emergency Medicine Official Journal of the Italian Society of Internal Medicine 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Calprotectin:A promising non-invasive tool for ulcerative colitis monitoring Hassan Neishaboori, Mohammadreza ,TarangTaghvaei نشریه علمی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2013-1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Primary Adenocarcinoma of Jejunum:A Case Report Hassan Neishaboori,MohammadrezaAbdollahi نشریه علمی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2013-1392 مقاله کامل گزارش مورد
8 Jejunal Intussusception Caused By a Huge VaneksTumor:A Case Report Hassan Neishaboori,MohammadrezaAbdollahi نشریه علمی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2013-1392 مقاله کامل گزارش مورد
9 Calprotectin: A promising non-invasive tool for ulcerative colitis monitoring Hassan Neishaboori1, Tarang Taghvaei2 Life Science Journal 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 Jejunal intussusception caused by a huge Vanek’s tumor: a case report Hassan Neishaboori1, Iradj Maleki1 Gastroenterology and HepatologyFrom Bed to Bench. 2013 مقاله کامل گزارش مورد
11 Comparison of hospital course in gastrointestinal bleeding cases with and without history of NSAIDs consumption GHAVIDEL A,NEYSHABOURI ,H علمی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2006/1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 تاثیر پروبیوتیک در درمان بیماران کبد چرب غیر الکلی دکتر حسن نیشا بوری.دکتر جامه مریم شورایی.دکتر عفت رفیعی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 نقش ريشه كني هليكوباكتر پيلوري در درمان و پيشگيري ميگرن مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::