اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اندوسونوگرافی
2 ESD / EMR /ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION
3 نقش تفکر و بینش مذهبی و ارتباط ان با بیماریهای عملکردی گوارشی
4 هپاتو بیلیاری
5 الرژیهای غذایی و نقش ان در مراجعات به همکاران محترم پزشک
6 بررسیهای تکمیلی و کاریردی در مورد نقش سرب و روی در بیماریهای کبد و گوارش
7 داروها و مکمل ها و بررسی تکمیلی روی کبد و گوارش
:: ::