اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ششمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد / سخنرانی مشهد. تالار شهید هاشمی نژاد/ابان 1385
2 فیزیوپاتولوژی گوارش وپانکراتوبیلیاری دانشجویان پزشکی – دانشکده پزشکی زنجان – 1392 تا 1396 دانشکده پزشکی /زنجان 1392 و تاکنون
3 مانومتری و اختلالات حرکتی مری – بازاموزی متخصصین داخلی و فلوشیپ گوارش – دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1391 1391/دانشگاه علوم پزشکی مازندران
4 روشهای نوین درمانی و تشخیصی اسهال - بازاموزی متخصصین داخلی و فلوشیپ گوارش - دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1390 1390/دانشگاه علوم پزشکی مازندران
5 کلاسهای اموزشی کارورز- کاراموز و دستیاران - بیمارستان ولیعصر – 1392 تا کنون بیمارستان ولیعصر زنجان / 1392 تا کنون
6 کنفرانس ماهیانه پیشرفت های درمانی خونریزی گوارشی – بیمارستان ولیعصر – 1395 بیمارستان ولیعصر زنجان /1395
7 OSQE ارتقا دستیاران 1394 بیمارستان ولیعصر زنجان /1394
8 کنفرانس توانمند سازی و بیماریهای سالمندان خراسان شمالی شیروان/1387
9 سمینار عوارض داروهای اعتیاد اور خراسان شمالی /اموزش و پرورش 1387
10 سمینار بیماریهای شایع داخلی خراسان شمالی / مرکز بهداشت 1388
11 سمینار سرطان دستگاه گوارش/اسکرینینگ سرطان کولون دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
12 سمینار کشوری No -Hep هپاتیتهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
13 سمینار مسمومیت با قارچ / تشخیص بالینی و تازه های درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397
14 كنگره گوارش و كبد ١٣٩٨ / عضو پنل و سخنران / كبد چرب / سندرم متابوليك تهران/ ابان ١٣٩٨
:: ::