اعضا - حسن نیشابوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن نیشابوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 شيوع سلياك در روده تحريك پدير در استان زنجان دكتر عظيمي زنجان ١٣٩٨ MSc
2 ارزیابی میزان مطابقت بین سونو و ترانس الاستوگرافی (فیبرو اسکن) در تعیین شدت کبد چرب غیر الکلی در افراد با افزایش طولانی مدت انزیمهای کبدی دکتر چوب چیان بیمارستان ولیعصر 1397 MSc
3 برسی اثر سیتا گلیپتین در کاهش سطح انزیم های کبد چرب در بیماران پره دیابتیک مبتلا به کبد چرب غیر الکلی دکتر اکبر قنبری بیمارستان ولیعصر 1396 MSc
4 ارتباط بین سطح کالپروتکتین مدفوع و وسعت درگیری کولورکتال در بیماران کولیت ا ولسراتیو زخمی زنجان – 1395 دکتر زینب مدنی بیمارستان ولیعصر 1396 MSc
5 مقایسه رژیم Sequential با رژیم sequential و پروبیوتیک فامیلاکت در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری – 1395 دکتر طاهر خانی بیمارستان ولیعصر 1396 MSc
6 مقایسه رژیم چهار دارویی و رژیم Hybride در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری زنجان – 1395 دکتر عبدالهی بیمارستان ولیعصر 1396 MSc
7 تاثیر پروبیوتیک فامیلاکت در درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی – 1394 دکتر عفت رفیعی بیمارستان ولیغصر 1395 MSc
8 مقايسه رژيم هيبريد و sequential در ريشه كني هليكوباكتر پيلوري دكترقادري زنجان MSc
:: ::