اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 لیسانس شهید بهشتی تهران تهران ایران 1376 18.23
2 فوق لیسانس تربیت مدرس تهران تهران ایران 1386 18.75
3 دکتری تخصصی تربیت مدرس تهران تهران ایران 1390 19.11
4 فلوشیپ نوروایمونوپاتولوژی دانشگاه توبینگن آلمان توبینگن آلمان 1391 A
:: ::