اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
تاييديه‌ها و مجوز‌ها
# عناوین صلاحیت‌ها و اعتبارنامه‌ها توضیحات
1 ثبت اختراع دستگاه محرك و تشديد كننده حملات صرع (Stimuli and triggers seizures unit)، طبقه بندی بین المللی G05B
2 ثبت اختراع دستگاه ثبت کننده رفتار های حرکتی مدل های حیوانی ضایعه نخاعی (Locomotors test recorder instrument for animal model spinal cord injury)،
:: ::