اعضا - علیرضا عبدانی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا عبدانی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه دو روزه نظری و عملی آشنایی با اصول پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی پژوهشکده فن آوری های نوین زیستی و گروه علوم دامی دانشگاه زنجان. پژوهشکده فن آوری های نوین زیستی و گروه علوم دامی دانشگاه زنجان 1395
2 کارگاه مقاله نویسی علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
3 کارگاه روش تحقیق در کورس انلاین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
4 کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان اردبیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
:: ::