اعضا - نرگس پورسینا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نرگس پورسینا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 داروسازی عمومی علوم پزشکی تهران نهران ایران ۱۳۸۸
2 دکتری فارماسیوتیکس علوم پزشکی تهران نهران ایران ۱۳۹۴
:: ::