اعضا - نرگس پورسینا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نرگس پورسینا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 دارورسانی استنشاقی ۱۳۸۶
2 دارورسانی پپتیدها و پروتئین ها ۱۳۹۱
3 مهندسی بافت ۱۳۹۷
:: ::