اعضا - نرگس پورسینا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نرگس پورسینا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فارماسیوتیکس ۱ دانشکده داروسازی زنجان
2 فارماسیوتیکس ۲ دانشکده داروسازی زنجان
3 فیزیکال فارماسی ۱ دانشکده داروسازی زنجان
4 فیزیکال فارماسی ۲ دانشکده داروسازی زنجان
5 فراورده های بیولویک دانشکده داروسازی زنجان
6 سیستم های نوین دارورسانی دانشکده داروسازی زنجان
:: ::