اعضا - حسین مصطفوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین مصطفوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 برنده جایزه کتاب فصل شانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل در شاخه علوم کاربردی/ پزشکی- کتاب: نوروبیولوژی گلیا، تألیف آلکسی ورخراتسکی و آرتور بات، ت 1390
:: ::