اعضا - حسین مصطفوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین مصطفوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1375
2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1384
3 دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 1392
:: ::