اعضا - سعیده نوروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعیده نوروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1384 17.59
2 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت علوم پزشکی ایران تهران ایران 1387 18.30
3 دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت شهید صدوقی یزد یزد ایران 1393 19
:: ::