اعضا - محمدکریم گلناری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدکریم گلناری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی کاردرمانی علوم پزشکی ایران تهران ایران
2 کارشناسی ارشد کاردرمانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران
:: ::