اعضا - دریا قدیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر دریا قدیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری عمومی دامپزشکی تهران تهران ایران
2 دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی علوم پزشکی همدان همدان ایران
:: ::