اعضا - امید ساعد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امید ساعد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران ایران 24/6/1395 18.10
2 کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران 31/6/1383 17.90
3 کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران ایران 31/6/1386 18.09
:: ::