اعضا - مهران محسنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محسنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد ایران 1373 اسفند
2 PhD شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران خرداد 1385
:: ::